Updates

Sometimes you have to move a little outside your usual line of business. Look around you and contribute in your area where you live. Preliminary figures show that 110 perished in traffic last year. Seven of these on roads in Vestfold. “A traffic accident is a traffic accident,” says county Mayor Sven Tore Løkslid under “Lys til Ettertanke” which was held for 26th time at E-18.

With a heartfelt desire for more children and young people to use reflector, Focus Engineering has arranged a simple competition among students at the Greveskogen High School (https://lnkd.in/dwigrkx) last autumn. We allow ourselves to render the cool slogans that will be printed and produced as reflectors:

  • Use reflex to shine, in the dark you will disappear
  • Use your wits – be seen!
  • Hey I’m walking here!

Reflectors will be handed out at the school and to those who want. Share the post and feel free to send us an email at [email protected] and we will send to you!

Vestfold stands out by being the county that uses most of the investment funds for road safety and walking and cycling roads. We are cheering for their zero vision! Learn more about ” Lys til Ettertanke” here:

https://lnkd.in/d_mx5V9

Norwegian version

Noen ganger må man bevege seg litt utenfor sin kjernevirksomhet, løfte blikket og bidra lokalt. Foreløpige tall viser at 110 omkom i trafikken i fjor. 7 av disse på veier i Vestfold. «Ei trafikkulykke, er en trafikkulykke for mye» sier fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid under «Lys til Ettertankte» som ble avholdt for 26 gang ved E-18.

 

Med et inderlig ønske om at flere barn og unge skal bruke refleks arrangerte Focus Engineering en enkel refleks-konkurranse blant elevene ved Greveskogen Videregående skole (https://lnkd.in/dwigrkx) i høst. Vi tillater oss å gjengi de kule slagordene som vil bli trykket og produsert som reflekser:

  • Bruk refleks for å skinne, i mørket vil du forsvinne
  • Bruk vett – bli sett!
  • Hey! I’m walking here!

 

Reflekser vil bli delt ut på skolen og til de som vil ha. Del innlegget og send oss gjerne en mail på [email protected] om du vil ha reflekser!

Vestfold skiller seg ut ved å være det fylket som bruker mest av investeringsmidlene til trafikksikkerhet og gang- og sykkelveier. Vi stiller oss bak og heier på deres nullvisjon! Lær mer om «Lys til Ettertanke» her:

https://lnkd.in/d_mx5V9